Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w ZUS Obowiązujące od Lutego Oraz Marca 2020r. Zasady Ustalania Obowiązku Ubezpieczeń Społecznych, Zdrowotnych, FP i FGŚP, Podstaw Wymiaru Zasiłki z Ubezpieczenia Chorobowego w 2020r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 25 marca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi eksperci w zakresie ZUS
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 400 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Zmiany od 01 lutego 2020 r. do ustawy o s.u.s. w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  1. Mały ZUS Plus,
 2. Zmiana zakresu osób prowadzących pozarolniczą działalność od 1 marca 2020 r.
  1. Prosta Spółka Akcyjna – nowy podmiot w ustawie o s.u.s. oraz KSH.
 3. Obowiązki płatników w związku z nowym rokiem – ZUS IWA, ZUS ZSWA
  1. Za kogo należy złożyć,
  2. Do kiedy należy złożyć.
 4. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS:
  1. Obowiązek odprowadzania składek a rodzaj umowy,
  2. Schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  3. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń (m.in. umowa o dzieło, zlecenie zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego; umowy zlecenia w ramach własnej działalności gospodarczej),
  4. Rozstrzyganie nietypowych zbiegów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenie
   a działalność rolnicza, bycie funkcjonariuszem czy osobą duchowną),
  5. Oświadczenie zleceniobiorcy – co powinno zawierać w zakresie podlegania
   i oskładkowania w ZUS,
  6. Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
  7. Umowy cywilnoprawne zawarte z innym podmiotem a wykonywanie ich na rzecz własnego pracodawcy.
 5. Umowy o dzieło – cechy i różnice między umową o dzieło a umową zlecenie w kontekście ubezpieczeń społecznych.
 6. Kontrakt menedżerski jako wyjątek – cechy oraz jak należy oskładkować.
 7. Wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek,
 8. Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  1. Kogo dotyczy obowiązek opłacania składek na Fundusze,
  2. Kto jest zwolniony z opłacania składek na Fundusze.

Zasiłki chorobowe

 1. Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego.
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku.
 • Ustalanie okresu zasiłkowego.
 • e-ZLA i zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
 1. Świadczenie rehabilitacyjne – tryb wnioskowania, niezbędne dokumenty oraz okres wypłaty.
 2. Zasady ustalania prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego
 • Wpływ wykonywania pracy na prawo do zasiłku i jego wysokość.
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 1. Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.
 • Zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze.
 • Zasiłek na dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia.
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy – zasady wypełniania.
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników:
 • Uzupełnianie wynagrodzenia (nieobecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona).
 • Uwzględnianie różnych składników wynagrodzenia – premie, nagrody, dodatki, itp.
 • Składniki za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
 • Zmiana wymiaru czasu.
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców.
 2. Przybliżenie planowanych zmian w zasiłkach,.
 3. Pytania indywidualne.