Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w Zasiłkach Chorobowych i Macierzyńskich. Zmiany w 2021 i 2022 w Zasadach Ustalania Ubezpieczeń Społecznych, Zdrowotnych, FPiFGŚP.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 8 grudnia 2021 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi specjaliści z zakresu ZUS
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 450 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

 

 • Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
 • W razie pytań, proszę o kontakt: 502 096 967, 77  474 88 64 lub mail: biuro@emmconsulting.com.pl

 

Program szkolenia

 1. Prosta Spółka Akcyjna – nowy podmiot w KSH.
 2. Projekt ustawy – planowane zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw od 2022 roku.
  1. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
  2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS:
  1. Obowiązek odprowadzania składek a rodzaj umowy,
  2. Minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych.
  3. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń.
  4. Rozstrzyganie nietypowych zbiegów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenie a działalność rolnicza, bycie funkcjonariuszem czy osobą duchowną),
  5. Oświadczenie zleceniobiorcy – co powinno zawierać w zakresie podlegania i oskładkowania w ZUS,
  6. Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
  7. Umowy cywilnoprawne zawarte z innym podmiotem a wykonywanie ich na rzecz własnego pracodawcy.
 4. Kontrakt menedżerski.
 5. Wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek.
 6. Podstawa wymiaru składek dla pracowników, zleceniobiorców i członków rad nadzorczych.
  1. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek.
 7. Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy
  i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

  1. Kogo dotyczy obowiązek opłacania składek na Fundusze,
  2. Kto jest zwolniony z opłacania składek na Fundusze.

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego – ustalanie prawa i wysokości.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 92 Kp.)

 1. Wysokość oraz okres wypłaty.
 2. Zasady wypłaty.

Zasiłek chorobowy.

 1. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego.
 2. Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania.
 3. Wysokość zasiłku chorobowego.
 4. Prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne.

 1. Wnioskowanie o świadczenie rehabilitacyjne.
 2. Wysokość oraz okres wypłaty.

Zasiłek macierzyński.

 1. Zasady ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
 2. Uprawnienia dla ubezpieczonego ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny.
 3. Ustalanie wysokości zasiłku oraz okres jego wypłaty.
 4. Łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu.
 5. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Zasiłek opiekuńczy.

 1. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.
 2. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat oraz innym chorym członkiem rodziny.
 3. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 18 r.ż
 4. Wysokość zasiłku oraz okres wypłaty.
 5. Zasiłek opiekuńczy w dodatkowym wymiarze.

Zmiany w zasiłkach od 1 stycznia 2022 r. !