Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w Prawie Pracy Obowiązujące od Września 2019r. Nawiązanie i Rozwiązanie Stosunku Pracy, Błędy Pracodawcy w Postępowaniu i ich Skutki Prawne oraz Ekonomiczne

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 27 września 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi specjalista ds. prawnych PIP, doświadczony wykładowca
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Problematyka nawiązania stosunku pracy w świetle nowelizacji przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ustaw o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy i innych ustaw.

  1. Dopuszczalny zakres informacyjny w trakcie naboru pracownika.
  2. Zmiana zakresu informacji.
 • 221 – zmiana podstawowych zasad sposobów wypłacania wynagrodzenia,
 • 222 – monitoring,
 • 223 – poczta elektroniczna

Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – art.art. 94, 944 do 9412 oraz ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją i zmiana katalogu wykroczeń. Rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Szkolenia w dziedzinie bhp, pracodawca wykonujący zadania służby bhp.

Problematyka rozwiązania stosunku pracy w świetle nowelizacji przepisów prawa pracy.

 • poprawność oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy,
 • roszczenia pracownicze lub innych uprawnionych osób, w związku z nieprawidłowościami w treści oświadczeń pracodawcy,
 • roszczenia pracodawcy wobec pracownika w związku z wadliwym rozwiązaniem przez niego stosunku pracy.
 • nowe zasady w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz trybu prostowania jego treści.

Inne zmiany Kodeksu pracy w zakresie:

 • urlopów wypoczynkowych, możliwość przeniesienia zobowiązań urlopowych do kolejnego pracodawcy w świetle Kodeksu pracy, stanowiska PIP oraz orzecznictwa.
 • urlopów szkoleniowych,
 • mobbingu i dyskryminacji,
 • ochrony rodzicielskiej,
 • przedawnienia roszczeń

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Konsultacje i wyjaśnienia – różne.