Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w PIT Obowiązujące od Sierpnia 2019r. Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia oraz inne planowane w 2019 r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 4 września 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Wrocław, doświadczony wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Zwolnienie z PIT dla osób młodych obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r.

 1. kogo i kiedy dotyczy – ustalanie wiekowego i kwotowego limitu zwolnienia, charakter przychodów z ulgą
 2. data uzyskania przychodu a stosowanie nowej ulgi
 3. przychody uwzględniane i nieuwzględniane w limicie zwolnienia
 4. zasady opodatkowania nadwyżki wynagrodzenia ponad limit zwolnienia
 5. wspólny limit 50% kosztów uzyskania przychodów i nowej ulgi
 6. warunki skorzystania z zerowego PIT w 2019 r. oraz od 2020 r.
 7. przychody zwolnione a naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 8. zerowy PIT w informacjach i zeznaniach podatkowych
 9. zwolnienie z PIT a rozliczanie nierezydentów.

Planowane zmiany w rozliczaniu PIT od 1 października 2019 r.

 1. kogo i kiedy dotyczą – podatnicy i rodzaje przychodów, których dotyczą planowane zmiany
 2. obniżenie najniższej stawki PIT – stosowanie w zaliczkach i w rozliczeniu rocznym w 2019 r. oraz od 2020 r.
 3. nowe kwoty zmniejszające podatek oraz pozostałe elementy wzoru do rozliczania PIT w 2019 r. oraz od 2020 r.
 4. podwyższenie zryczałtowanych kosztów miesięcznych i rocznych pracowników, członków zarządu oraz rad nadzorczych i in.
 5. data uzyskania przychodu a stosowanie nowej tabeli rozliczania PIT w 2019 r.
 6. obliczanie zaliczek na PIT od 2020 r. – zmiana w zakresie miesiąca przekroczenia progu 85.528 zł.

Część II Omówienie wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem PIT w świetle interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych

 1. Obowiązki płatnika PIT:
 • obliczanie, pobór i wpłata zaliczek na PIT
 • dokumentowanie zdarzeń wpływających na wysokość zaliczki na PIT, w tym pobór: oświadczeń o kwocie wolnej, o kosztach podwyższonych, o stawce podatkowej, o wspólnym rozliczaniu małżonków, certyfikatów rezydencji podatkowej i in.
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych – terminy i formularze.

Podstawowe rodzaje źródeł przychodów a PIT:

 • przychody ze stosunku pracy
 • przychody z umów cywilnoprawnych i umów o dzieło
 • przychody z kontraktów menadżerskich
 • przychody z praw autorskich
 • przychody z innych źródeł
 • koszty uzyskania ww. przychodów
 • moment uzyskania przychodu.

Świadczenia pracownicze – zwolnione i opodatkowane PIT:

 • zwolnienia przedmiotowe a brak przychodu
 • zapomogi
 • świadczenia wypłacane z ZFŚS
 • zakwaterowanie pracowników oddelegowanych za granicę
 • zasady uwzględniania świadczeń zwolnionych w informacjach podatkowych
 • świadczenia nieodpłatne: korzystanie z auta do celów prywatnych i służbowych, ubezpieczenia, pakiety medyczne i in.
 • świadczenia przyznane byłym pracownikom: odszkodowania, odprawy, zaległe wynagrodzenia
 • przychód z błędnie rozliczanych składek ZUS
 • pozostałe wybrane świadczenia pracownicze.

Zasady poboru zryczałtowanego podatku PIT – wybrane zagadnienia:

 • wynagrodzenia do wys. 200 zł osób niebędących pracownikami
 • świadczenia wypłacane emerytom/rencistom jako byłym pracownikom
 • wygrane w konkursach.
 • Pobór podatku od pracowników wyjeżdżających za granicę:
 • zasady obliczania zaliczek na PIT u osób oddelegowanych
 • zaprzestanie pełnienia roli płatnika.

Przedsiębiorcy i inne instytucje jako podmioty niepełniące roli płatnika wypłacające należności z tzw. innych źródeł przychodów.