Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zmiany w Emeryturach - Pracownicze Plany Kapitałowe. Zasiłki Chorobowe, Macierzyńskie, Opiekuńcze w 2019r. Zmiana Ustawy o Minimalnym Wynagrodzeniu.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 13 grudnia 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Częstochowa, restauracja RETRO, ul. Kopernika 36
Szkolenie poprowadzi pracownicy instytucji rozliczającej składki ubezpieczeń społecznych,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna.
 2. Ogólne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 3. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych
 4. Podmiot zatrudniający oraz pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy.
 5. Etapy wprowadzania ustawy o PPK w życie .
 6. Wskazanie terminów oraz zasad obliczania wielkości zatrudnienia
 7. Wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK
 • terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK, ·
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK.
 1. Wysokość składek oraz zachęt w ramach PPK:
 • Wpłaty od państwa
 • Wpłaty od zatrudnionych
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
 1. Fundusze inwestycyjne w których będą gromadzone środki z PPK .
 2. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:
 3. Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom;
 4. Inwestowanie środków w PPK w odniesieniu do wieku uczestnika.
 5. PPK z punktu widzenia zatrudnionych
 6. Dysponowanie oszczędnościami
 • Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia
 • Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat
 • Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 1. Rezygnacja z PPK.
 2. Zwrot środków z PPK

Zasiłki:

 1. Uprawnienia i wysokość zasiłku chorobowego z uwzględnieniem okresu wyczekiwania , wypłaty wynagrodzenia chorobowego, długości wypłaty zasiłku chorobowego.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne – jakie czynności należy wykonać aby je otrzymywać
 3. Zasiłek macierzyński , długość i stawka  jego wypłaty ,  przypadki skracania wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 4. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego  do kwoty 1000 zł netto
 5. Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy jego wymiar jak również wydłużony okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci niepełnosprawne
 6. Podstawa wymiaru zasiłków :
 • okresy wynagrodzeń przyjmowane do podstawy wymiaru
 • uzupełnianie wynagrodzenia
 • umowa zlecenia w podstawie wymiaru
 • zmiana warunków wynagrodzenia i zmiana wymiaru czasu pracy
 • podstawa wymiaru dla osób wykonujących pracę za granicą
 • podstawa dla osób wykonujących umowę zlecenia i prowadzących działalność gospodarczą
 1. Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2020 i jego wpływ na wysokość wypłacanych zasiłków z zastosowaniem bieżącej interpretacji zmiany etatu a gwarancja zasiłku    wyliczonego od minimalnego wynagrodzenia
 2. Dokumentacja zasiłkowa wymagana przy wypłacie poszczególnych rodzajów zasiłków.