Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 6 grudnia 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, biurowec Węglokoks S.A., ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi Pracownik administracji publicznej, zajmujący się tematyką związaną z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Legalny pobyt cudzoziemca na terytorium RP.
 2. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 3. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.
 4. Zezwolenie na pracę sezonową.
 5. Zezwolenie na pracę.
 6. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.
 7. Inne rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy – wybrane zagadnienia.
 8. Przedłużenie zezwolenia.
 9. Obowiązki podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy.
 10. Zgłaszanie cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego.
 11. Cudzoziemcy w agencjach zatrudnienia.
 12. Wykroczenia i przestępstwa związane z zatrudnianiem cudzoziemców.