Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zasiłki Chorobowe i Macierzyńskie. Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne. Zmiany od 2022r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 25 listopada 2021 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29, biurowiec Węglokoks S.A.
Szkolenie poprowadzi specjaliści z zakresu ZUS
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
 • Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
 • W razie pytań, proszę o kontakt: 502 096 967, 77  474 88 64 lub mail: biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Ubezpieczenia społeczne – zmiany.
 • ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółkijawnej, partnerskiej lub komandytowej;
 • zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.
 • zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych:
 • wprowadzenie możliwości potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków;
 • zmiany w formie składania wniosków i wydawania zaświadczeń A1.
 • ograniczenie przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat – zmiana od 01 stycznia 2022
 • obowiązek założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.
 1. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorcy w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń  z uwzględnieniem:
 • zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
 • zlecenie z pracownikiem innej firmy,
 • zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
 • zlecenie z emerytem/ rencistą,
 • zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
 • zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
 • zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
 • zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • kontrakt menedżerski
 • zlecenie z rolnikiem
 • zlecenie z funkcjonariuszem
 • zlecenie z duchownym
 1. Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Podstawa prawna
 • Wysokość składki na Fundusz Pracy, FS i FGŚP
 • Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP
 • Zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP
 • Przeliczenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy
 1. Pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

 1. Jakie zasiłki wypłacamy
 2. Warunki do spełnienia przez ubezpieczonego aby otrzymać zasiłek na wypadek choroby i macierzyństwa
 3. Czasookres wypłaty zasiłków oraz ich wysokość
 4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19
 5. Zasiłek chorobowy i jego wysokość za czas izolacji domowej i kwarantanny z powodu COVID-19
 6. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków ze szczególnym naciskiem na rodzaje składników i zmianę wymiaru czasu pracy
 7. Obliczanie podstawy wymiaru zasiłków dla osób wykonujących umowy zlecenia mając na uwadze miesiące bez przychodu w okresie postoju / COVID- 19/
 8. Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku
 9. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych od stycznia 2022r
 10. Dokumentacja do wypłaty poszczególnych rodzajów zasiłków
 11. Pytania i odpowiedzi