Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zasady Wykonywania Transportu Drogowego Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego i PIP w Twojej firmie

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 27 lutego 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi inspektor transportu drogowego od 2003 r., mianowany urzędnik służby cywilnej 2009, doradca ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

1. Podstawy prawne wszczęcia czynności kontrolnych w siedzibie firmy przez organ ITD i PIP.
2. Denuncjacja jako jedna z metod typowania do kontroli.
3. Różnice pomiędzy kontrolą na drodze, a kontrolą w przedsiębiorstwie w kontekście ilości dni, liczby kierowców, dokumentów i innych wymagań.
4. Dokumenty i nośniki danych. Szczegółowe omówienie dokumentów zawartych w załączniku zawiadomienia o wszczęciu kontroli.
5. Niepoddanie się lub uniemożliwienie poddania się czynnościom kontrolnym i możliwym dalszym wpływie na działalność przedsiębiorstwa transportowego.
6. Kontrola w przedsiębiorstwie w kontekście utraty dobrej reputacji.
7. Ustawa o transporcie drogowym – zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego:
• Zakres kontroli PIP oraz ITD i podstawowe różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców prowadzoną przez te organy.
• Środki prawne stosowane przez inspektorów PIP oraz inspektorów ITD.
• Rodzaje sankcji za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców.
• Omówienie najczęściej stwierdzanych w trakcie kontroli nieprawidłowości z zakresu czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku kierowców.
• Zakres współpracy PIP i ITD w zakresie kontroli czasu pracy kierowców w kontekście rejestru KREPTD.
• Wskazanie praktycznych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kar.
8. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie dokumentowania czasu pracy kierowców w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie:
• Sposoby informowania kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy i .
• Obowiązki pracodawcy w zakresie odbierania od kierowców oświadczenia o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
• Postępowanie w przypadku oświadczenia kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego u innego pracodawcy.
• Dopuszczalne praktyki w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
• Wspólne stanowisko GIP i GITD w zakresie ewidencjonowania czasu pracy.
• Prawidłowe definiowanie pór nocnych w firmie w odniesieniu do ostatnich zmian ustawy o transporcie drogowym i niektórych ustaw.