Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024r. Szkolenie on-line

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 13 września 2024 09:00
Miejsce szkolenia  to Szkolenie on-line
Szkolenie poprowadzi Monika Cieślak – prawnik, doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 16 lat, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac i optymalizacją kosztów zatrudnienia, autor i współautor kilkuset publikacji, w tym książkowych.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 450 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Szkolenie odbędzie się w formie on line w programie Clickmeeting.

Szkolenie odbędzie się „na żywo”, istnieje możliwość bezpośredniej interakcji z Wykładowcą, pytania można zadawać na bieżąco bądź za pomocą czatu, bądź ustnie.

Każdy uczestnik otrzyma komplet przykładowych wzorów niezbędnych do utworzenia i zarządzania ZFŚS w wersji elektronicznej w formacie: PDF, WORD.

Każdy uczestnik otrzyma rabat 35% na wszystkie pozycje autorstwa Moniki Cieślak w tym:

PŁACE OD A DO Z w 2024 (wyd. 2024),

Płace od A do Z – ćwiczenia (wyd. 2024),

Czas pracy od A do Z (wyd. 2024),

ZFŚS od A do Z (wyd. 2024),

KADRY od A do Z (wyd. 2024).

Program szkolenia

 1. Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną w 2024 r.
 2. Nowość – zmniejszony limit zwolnienia podatkowego w 2024 r.
 3. Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 4. Definicje ustawowe: działalność socjalna – katalog zamknięty, osoby uprawnione – katalog otwarty czyli komu i co może sfinansować pracodawca z ZFŚS?
 5. Jakie świadczenia pracodawca może finansować z ZFŚS?
 6. Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z ZFŚS?
 7. Dobre praktyki w zakresie ZFŚS – ankieta potrzeb osób uprawnionych i ankieta satysfakcji oraz sposoby efektywnego wykorzystania środków z ZFŚS
 8. Plusy i minusy poszczególnych świadczeń socjalnych z punktu widzenia efektywnego wykorzystania środków ZFŚS
 9. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS z mocy ustawy i na mocy postanowień Regulaminu ZFŚS
 10. Czy podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych?
 11. Pracownicy i byli pracownicy (emeryci i renciści) – takie same czy różne świadczenia i zasady przyznawania świadczeń?
 12. Jak pracodawca może różnicować rodzaj świadczeń dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?
 13. Który pracodawca musi, a który może utworzyć ZFŚS?
 14. Który pracodawca i jak może zrezygnować z tworzenia Funduszu lub obniżyć odpis na ZFŚS?
 15. Procedura utworzenia ZFŚS: terminy, przedstawiciel załogi, opracowanie Regulaminu
 16. Regulamin zakładowego ZFŚS
 17. Kryteria udzielania pomocy socjalnej – czyli jak poprawnie określać kryterium socjalne (sytuację życiową, rodzinną i materialną) osoby uprawnionej?
 18. Odpis na Fundusz – zasady obliczania i terminy przekazywania na odrębny rachunek ZFŚS
 19. Odpis podstawowy i odpisy fakultatywne
 20. Odpis na ZFŚS w 2024
 21. Korekta odpisu na Fundusz pod koniec roku
 22. Świadczenie urlopowe
 23. Świadczenie urlopowe – który pracodawca może je wypłacać zamiast tworzenia ZFŚS bez składek ZUS?
 24. Świadczenie urlopowe a „grusza” – podobieństwa i różnice
 25. Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych a RODO w praktyce
 26. Świadczenia 800+, 300+, alimenty a oświadczenia o sytuacji socjalnej
 27. Ilość członków rodziny – dzieci w opiece naprzemiennej, konkubinat, rodzice osób uprawnionych pozostający pod ich opieką, inne kwestie, które warto zapisać w regulaminie ZFŚS (przychód czy dochód i jak go ustalić – kwotowo czy rangowo)
 28. Czy można przyznać osobom najlepiej sytuowanym świadczenia w najniższej wysokości bez składania oświadczeń o sytuacji socjalnej?
 29. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów
 30. Jak podwyższyć odpis na ZFŚS, by był on kosztem uzyskania przychodów
 31. Wspólna działalność socjalna?
 32. Osobny rachunek Funduszu

Rozliczenie świadczeń z ZFŚS na listach płac

 1. Przychód ze świadczeń z ZFŚS – definicja, moment powstania
 2. Jakie świadczenia socjalne nie generują przychodu?
 3. Świadczenia socjalne – zwolnienia podatkowe
 4. Świadczenia socjalne – zwolnienia składkowe
 5. Zwolnienia zerowy PIT a świadczenia z ZFŚS
 6. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez pracownika wolnych od podatku i składek ZUS
 7. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez zleceniobiorcę wolnych od podatku i składek ZUS
 8. Zestawienie świadczeń z ZFŚS otrzymanych przez emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku
 9. Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje podatkowe w zakresie zwolnień podatkowych
 10. Świadczenia socjalne – najnowsze interpretacje ZUS
 11. Zasady naliczania zaliczki na podatek od osoby uzyskującej świadczenia finansowane z ZFŚS w przypadku:
  • pracownika,
  • byłego pracownika,
  • zleceniobiorcy,
  • byłego pracownika – emeryta, rencisty,
  • członka rodziny,
  • innych osób.
 12. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki (2021) a świadczenia socjalne opodatkowane ale zwolnione ze składek
 13. Brak obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych a pracownik lub były pracownik otrzymał świadczenia opodatkowane z ZFŚS
 14. Kiedy powstaje przychód z kafeterii – w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
 15. Czy i w jakiej sytuacji podatnik może skorzystać ze zwolnień pracowniczych i emeryckich w jednym roku?
 16. System informatyczny do zarządzania ZFŚS a zwolnienia podatkowe

Potrącenia z ZFŚS

Omówienie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ZFŚS

Kto kontroluje ZFŚS?

 1. Kiedy ZUS może zanegować zwolnienie świadczeń socjalnych ze składek ZUS?
 2. Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS.
 3. PIP – najczęściej popełniane błędy.