Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020r

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 12 marca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi aspekty podatkowe Jakub Boberski - doradca podatkowy Wrocław, doświadczony wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 400 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Informacje podstawowe

 1. Czym jest ZFŚS?
 2. W jakich sytuacjach istnieje obowiązek tworzenia ZFŚS?
 3. Organy nadzorujące, kontrolujące i uczestniczące
 4. Pracodawca,
 5. komisja socjalna,
 6. związek zawodowy,

Regulacje prawne

 1. Akty wewnętrzne dotyczące ZFŚS
 2. regulamin ZFŚS,
 3. regulamin wynagrodzeń,
 4. regulamin komisji socjalnej
 5. Przepisy powszechnie obowiązujące
 6. ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (…)
 8. ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
 9. Procedura zmiany aktów wewnętrznych. Udział pracowników i związków zawodowych
 10. Wybrane orzecznictwo, wyjaśnienia Ministerstwa i PIP

Zasady tworzenia ZFŚS.

Gromadzenie środków

Rozdysponowywanie środków

 1. Zakres podmiotowy – osoby uprawnione do korzystania ze środków z ZFŚS
 2. odbiorcy
 • pracownicy i członkowie rodzin
 • osoby w trakcie urlopów bezpłatnych, wychowawczych lub macierzyńskich
 • osoby niebędące pracownikami
 • byli pracownicy
 1. weryfikacja
 2. Zakres przedmiotowy – cele, na które można przekazywać środki z ZFŚS
 3. zapomogi
 4. pożyczki, w tym pożyczki na cele mieszkaniowe
 5. imprezy okolicznościowe i wyjazdy
 6. dofinansowania

Rozliczanie i analiza wydatków

 • Odpowiedzialność
 • Dane osobowe i ich ochrona

Aspekty podatkowe

 1. Możliwość zaliczenia w koszty podatkowe odpisów na ZFŚS na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych
 2. warunki zaliczenia odpisów w ciężar kosztu podatkowego
 3. wydatkowanie niezgodne z regulacjami o ZFŚS- możliwość zaliczenia w koszty podatkowe
 4. przekazanie kwoty na rachunek funduszu po terminie wynikającym z ustawy o ZFŚS
 5. przekazanie kwoty na rachunek funduszu a następnie jej pobranie z rachunku
 6. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania świadczeń z ZFŚS
 7. świadczenia rzeczowe;
 8. dofinansowanie wypoczynku i wycieczek;
 9. zapomogi;
 10. pożyczki pieniężne;
 11. świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów) z ZFŚS.