Szkolenia

Jesteś tutaj:

Samochód w firmie – rozliczenia podatkowe w 2019 r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 28 maja 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Wrocław, doświadczony wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Podatek CIT

 • Definicja samochodu osobowego na gruncie ustawy o CIT
 • Nabycie samochodu – ujęcie kosztowe
 • Sprzedaż samochodu przez firmę – moment ujęcia przychodu
 • Samochód jako środek trwały
 • Ograniczenia w zakresie odpisów amortyzacyjnych
 • Ograniczenie w kosztach opłat eksploatacyjnych
 • Zastosowanie przepisów przejściowych w kontekście rozliczania kosztów samochodów osobowych w 2019 r.
 • Wykorzystywanie samochodów osobowych przez pracownikóo (podróże służbowe/jazdy loklane)
 • Zakres oraz elementy ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Najem i Leasing samochodów – zasady rozliczania w podatku CIT
 • Zakup i wynajem samochodu z zagranicy – konsekwencje w podatku CIT (podatek u źródła)
 • Koszty napraw samochodów, mandaty, kary za niewłaściwe parkowanie – ujęcie kosztowe w CIT

Podatek PIT

 • Wykorzystywanie samochodów służbowych w firmach – konsekwencje po stronie pracowników
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników
 • Rozliczanie kosztów wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • Korzystanie z samochodów przez inne osoby niż pracownik
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych/prywatnych przez pracowników w podróży służbowej

Podatek VAT

 • Definicja pojazdu samochodowego
 • Limity odliczeń 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów
 • Ograniczenie prawa do odliczenia do 50% z tytułu nabycia paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem
 • Przypadki, w których podatnikowi przysługuje pełne 100% prawo do odliczenia z tytułu nabycia oraz leasingu samochodów oraz nabycia paliwa
 • Sprzedaż samochodu – moment obowiązku podatkowego, stawka VAT