Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zasiłki z Ubezpieczenia Społecznego w Razie Choroby, Macierzyństwa. Aktualny Stan Prawny. Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym i Zdrowotnym. Ustalanie Podstaw Wymiaru, E-akta – nowe regulacje związane z przechowaniem akt pracowniczych.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na poniedziałek, 11 marca 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, ul. Krakowska 57-59, hotel Mercure
Szkolenie poprowadzi specjalistki w zakresie przepisów ZUS – pracownice jednostki publicznej,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 370 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Stan prawny na 2018 r.

 1. Podstawa prawna.
 2. Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych.
 3. Umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach
 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń z ZUS
 • ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
 • sumowania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla zleceniobiorców
 • jakie dokumenty powinien przedstawić  zleceniobiorca, aby prawidłowo naliczyć składki ZUS
 • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczania składek

Omówienie zbiegów tytułów do ubezpieczeń : umowa -zlecenie i inne tytuły

 • kilka umów cywilnoprawnych w tym samym okresie
 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna
 • umowa zlecenie w osobą przebywająca na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym
 • wykonywanie umowy zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności
 • umowa zlecenie z uczniem lub studentem
 • umowa zlecenie z rolnikiem, funkcjonariuszem lub z duchownym
 • osoby mające prawo do emerytury lub renty pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych

E-AKTA omówienie nowej ustawy dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat.
 • nowy raport informacyjny ZUS RIA za pracowników zatrudnionych pomiędzy
  1 stycznia 1999 r. a 1 stycznia 2019 r.
 • dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
 • za kogo można złożyć raport informacyjny ZUS RIA?
 • jak należy liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji.
 • co robić z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu przechowywania
 • nowy raport imienny ZUS ZPA
 • dane w raporcie ZUS RPA
 • zmiany w formularzach ZUS DRA i ZUS ZWUA
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej
 • informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy.
 • inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku
 1. Zasiłek chorobowy:
 • prawo do zasiłku, wysokość
 • ustalanie okresu zasiłkowego
 • elektronizacja zwolnień lekarskich i zasady wypłaty zasiłku.
 1. Świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość.
 2. Zasiłek opiekuńczy:
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku
 1. Zasiłek macierzyński:
 • prawo do zasiłku, przerwy w zasiłku
 • praca w trakcie pobierania zasiłku i wydłużanie okresu pobierania zasiłku.
 1. Podstawa wymiaru zasiłków:
 • składniki stanowiące podstawę wymiaru zasiłku
 • przeliczanie podstawy wymiaru