Szkolenia

Jesteś tutaj:

Zasady Ustalania Obowiązku Ubezpieczeń Społecznych, Zdrowotnego oraz Podstawy Wymiaru Składek – zmiany w 2019r. Elektronizacja Akt Pracowniczych Zasiłki z Ubezpieczenia Społecznego w Razie Choroby, Macierzyństwa. Planowane Zmiany w Zasiłkach.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 22 listopada 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, ul. Krakowska 57-59, hotel Mercure
Szkolenie poprowadzi specjalistki w zakresie przepisów ZUS – pracownice jednostki publicznej,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 370 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Mały ZUS” – zmiany od 2019 r. do ustawy o sus min. w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 2. E-AKTA omówienie nowych regulacji w zakresie skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji:
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – ZUS OSW;
  • nowy raport informacyjny ZUS RIA;
  • zasady obliczania okresu przechowywania;
  • nowy raport imienny ZUS RPA;
  • zmiany w  formularzach ZUS DRA i ZUS ZWUA;
  • przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej;
  • informacja dla pracownika i zleceniobiorcy o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy;
  • inne obowiązki pracodawcy w związku ze zmianami przepisów od 2019 roku.
 • Umowy cywilnoprawne a składki ZUS – od 2019 r.:
  • Obowiązek odprowadzania składek a rodzaj umowy,
  • Schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń (m.in. umowa o dzieło, zlecenie zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego; umowy zlecenia w ramach własnej działalności gospodarczej),
  • Rozstrzyganie nietypowych zbiegów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenie
   a działalność rolnicza, bycie funkcjonariuszem czy osobą duchowną),
  • Oświadczenie zleceniobiorcy ,co powinno zawierać w zakresie podlegania
   i oskładkowania w ZUS – odpowiedzialność za podane informacje
   w oświadczeniu;
  • Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
  • Umowy cywilnoprawne zawarte z innym podmiotem a wykonywanie ich na rzecz własnego pracodawcy.
 1. Umowy o dzieło – cechy i różnice między umową o dzieło a umową zlecenie
  w kontekście ubezpieczeń społecznych.
 2. Kontrakt menedżerski jako wyjątek – cechy oraz jak należy oskładkować.
 3. Wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek,
 4. Zasiłek chorobowy:
 • prawo do zasiłku, wysokość
 • ustalanie okresu zasiłkowego
 • elektronizacja zwolnień lekarskich i zasady wypłaty zasiłku.
 1. Świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość.
 2. Zasiłek opiekuńczy:
 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku
 1. Zasiłek macierzyński:
 • prawo do zasiłku, przerwy w zasiłku
 • praca w trakcie pobierania zasiłku i wydłużanie okresu pobierania zasiłku.
 1. Podstawa wymiaru zasiłków:
 • składniki stanowiące podstawę wymiaru zasiłku
 • przeliczanie podstawy wymiaru
 1. Planowane zmiany  w zasiłkach obowiązujące od 2020r.