Szkolenia

Jesteś tutaj:

Nowelizacje Kodeksu Pracy Aktualne i Obowiązujące od 2019r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 22 listopada 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, ul. Krakowska 57-59, hotel Mercure
Szkolenie poprowadzi specjalista ds. prawnych, pracownik organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 370 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

1. Skutki nowelizacji obowiązującej od 22.02.2016r.

2. Problematyka nawiązania stosunku pracy w świetle nowelizacji przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ustaw o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy i innych ustaw.

 1. Dopuszczalny zakres informacyjny w trakcie naboru pracownika.
 2. Zasady przechowywania dokumentacji ze stosunku pracy.
 3. Zmiana zakresu informacji
 • 221 – zmiana podstawowych zasad sposobów wypłacania wynagrodzenia,
 • 222 – monitoring,
 • 22 3 – poczta elektroniczna

3. Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej — art.art. 94, 944 do 9412 oraz ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją i zmiana katalogu wykroczeń.

4. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w części dotyczącej:

 • telepracy oraz czasu pracy a związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
 • młodocianych,
 • zakładowych układów zbiorowych pracy.

5. Nowe zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej – projektowane zmiany.

6. Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie:

 1. czasu pracy i rozliczania godzin nadliczbowych i sposobu wypłacania wynagrodzenia za taką pracę:
 • bank godzin,
 • czas wolny,
 • postój,
 • urlop bezpłatny.
 1. urlopów wypoczynkowych:
 • Urlop zaległy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy i planowane zmiany.
 • Urlop na „żądanie” i planowane zmiany.                                                                                       
 • Możliwość przeniesienia zobowiązań urlopowych do kolejnego pracodawcy w świetle Kodeksu pracy, stanowiska PIP oraz orzecznictwa.

7. Konsultacje i wyjaśnienia – różne.