Szkolenia

Jesteś tutaj:

Szkolenie online. Gospodarka Odpadami. BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Omówienie Wytycznych postępowania z odpadami w czasie epidemii.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 19 czerwca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Szkolenie on-line
Szkolenie poprowadzi Sabina Kościsz - Ekspert ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 290 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Zachęcam Państwa do uczestnictwa. W razie pytań proszę o kontakt – 502 096 967

Program szkolenia

Wymagania:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • kamera internetowa, bądź wbudowana, bądź zewnętrzna,
 • słuchawki, ewentualnie mikrofon

Zalety:

W szkoleniu można uczestniczyć w dowolnym miejscu.

Możliwość interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu, jeżeli posiadacie Państwo kamerę wbudowaną w komputer przenośny lub kamerę zewnętrzną, będzie możliwość komunikowania się bezpośrednio z wykładowcą, oraz uczestnikami szkolenia, bezpośrednio przez kamerę, oraz przez chat.

Ograniczona liczba uczestników.

Szkolenie zostanie podzielone na sesje treningowe, po każdej z nich będzie możliwość zadawania

Każda z osób zgłoszonych na szkolenie zostanie poinstruowana jak zainstalować niezbędne oprogramowanie (darmowe dla uczestników szkolenia), oraz skonfigurować sprzęt komputerowy, oraz go przetestować.

Następnie przed wyznaczoną godziną szkolenia, dostaniecie Państwo smsem, luba mailem dane do logowania do platformy szkoleń on-line, oraz wraz z pracownikiem przetestujecie Państwo ustawienia sprzętu.

Program Szkolenia:

Moduł I. 09.00-10.00

 1. Baza danych o odpadach :
 • podmioty, które podlegają wpisowi w BDO,
 • generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad,
 • potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,
 • wycofanie KPO
 • kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.- wystawienie karty przekazania odpadu komunalnego (KPOK) w przypadku przekazywania   odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej,
 • uzupełnianie karty ewidencji dpadów oraz karty ewidencji odpadów komunalnego,
 • transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.

Pytania. 10.00-10.45

Moduł II. 11.00-12.00

 1. omówienie wytycznych postępowania z odpadami w czasie epidemii.
 2. kto musi prowadzić ewidencję  odpadów
 3. kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów
 4. kto może prowadzić uproszczoną ewidencje odpadów
 5. kto i jak długo może generować karty przekazania odpadów w formie papierowej

 

Pytania. 12.00-12.45

Moduł III. 13.00-14.00

 1. kiedy i kto wypełnia KPO -instrukcja wypełniania
 2. powiązanie KPO i KEO
 3. czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
 4. ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – nowe terminy
 5. jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?
 6. jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?
 7. bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.
 8. sankcje karne związane z BDO.
 9. weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

Pytania. 14.00-14.45