Szkolenia

Jesteś tutaj:

Szkolenie online. Ochrona środowiska - najważniejsze obowiązki producentów mebli

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 15 lipca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Szkolenie on-line
Szkolenie poprowadzi Sabina Kościsz - Ekspert ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 290 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Zachęcam Państwa do uczestnictwa. W razie pytań proszę o kontakt – 502 096 967

Program szkolenia

Wymagania:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • kamera internetowa, bądź wbudowana, bądź zewnętrzna,
 • słuchawki, ewentualnie mikrofon

Zalety:

W szkoleniu można uczestniczyć w dowolnym miejscu.

Możliwość interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu, jeżeli posiadacie Państwo kamerę wbudowaną w komputer przenośny lub kamerę zewnętrzną, będzie możliwość komunikowania się bezpośrednio z wykładowcą, oraz uczestnikami szkolenia, bezpośrednio przez kamerę, oraz przez chat.

Ograniczona liczba uczestników.

Szkolenie zostanie podzielone na sesje treningowe, po każdej z nich będzie możliwość zadawania

Każda z osób zgłoszonych na szkolenie zostanie poinstruowana jak zainstalować niezbędne oprogramowanie (darmowe dla uczestników szkolenia), oraz skonfigurować sprzęt komputerowy, oraz go przetestować.

Następnie przed wyznaczoną godziną szkolenia, dostaniecie Państwo smsem, luba mailem dane do logowania do platformy szkoleń on-line, oraz wraz z pracownikiem przetestujecie Państwo ustawienia sprzętu.

 

Cel Szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków w obszarze ochrony środowiska w branży meblarskiej.

W trakcie szkolenia zostaną omówione obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach, Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tematycznych takich jak:  ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami oraz opakowaniami. Przedstawione zostanie praktyczne korzystanie z  rejestru BDO (klasyfikacja odpadów wytworzonych, tworzenie karty ewidencji odpadu, generowanie karty przekazania odpadu).

Omówione zostaną również sankcje karne oraz odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.

Program szkolenia:

1.Informacje gólne

 • Zgłoszenia emisji do środowiska z produkcji mebli.
 • Gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie.
 • Gospodarka odpadami .
 • Gospodarka opakowaniami w zakładzie produkcyjnym – jakich opakowań dotyczy.
 • Sprawozdawczość w obszarze korzystania ze środowiska – obowiązki branży meblarskiej
 • Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska.

 

2.Obowiązki branży meblarskiej z ustawy o odpadach

–  jak sklasyfikować odpad

– katalog odpadów – jak z niego korzystać

– wymagane pozwolenia/zezwolenia

– weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

– warunki uznania materiału lub substancji za produkt uboczny

 

 1. Baza danych o odpadach po 1 stycznia 2020 r.:

– co to jest BDO i jaką pełni funkcję

– czy wszystkie podmioty z branży meblarskiej podlegają wpisowi w BDO,

–  czy bez zezwolenia możemy transportować wytworzone przez siebie odpady

–  potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,

– trociny to odpad, czy produkt uboczny

– zezwolenia odpadowe dla branży meblarskiej

– ewidencja w BDO, a sprawozdawczość

– jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?

– bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.

– sankcje karne związane z BDO.

 1. Kontrola podmiotu przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska

– przykłady kontroli

– zarządzenia pokontrolne

– praktyczne informacje związane z kontrolą