Szkolenia

Jesteś tutaj:

Spółki Komandytowe. Podatkowe Aspekty Rozliczenia

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 22 kwietnia 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Monika Mucha – doradca podatkowy Wrocław, doświadczony wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Spółka komandytowa – status prawny i podatkowy
 • Spółka komandytowa a ksh – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 • Moment powstania, likwidacji, podmiot praw i obowiązków
 • Spółka komandytowa jako podatnik VAT, PCC
 • Spółka komandytowa jako przedsiębiorca
 • Zysk/starta bilansowa spółki
 1. Wspólnicy spółki komandytowej jako podatnicy podatku dochodowego
 • Zaliczki wypłacane w ciągu roku
 • Zysk/strata bilansowa spółki a dochód/strata podatkowa wspólnika
 • Zasady podziału zysku – regulacja ustawowa a umowna
 1. Wydatki związane z utworzeniem spółki, umowa spółki, koszty podatkowe.
 2. Rok podatkowy – obrachunkowy:
 • zmiany roku podatkowego
 • pełne księgi
 • sprawozdania roczne: KRS; US
 1. Umowy zawierane pomiędzy spółką a wspólnikami
 • Zakres umów, zasady współpracy, funkcje
 • dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi
 • skutki podatkowe zawieranych umów – koszty?
 • zarząd: możliwe formy wynagradzania, warunki ich zastosowania, skutki podatkowe,
 • zarząd komplementariusza: możliwe formy wynagradzania, warunki ich zastosowania,
 • skutki podatkowe.
 1. Kapitał: wkłady, podwyższenie, pożyczki od wspólnika
 • wpłaty gotówkowe, aport rzeczowy, aport przedsiębiorstwa,
 • pożyczki od wspólnika,
 • nieterminowe pokrycie kapitału a skutki podatkowe,
 • opodatkowanie podatkiem dochodowym po stronie wspólnika,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.
 1. Zmiany wkładów i/lub wspólników
 • Obniżenie wkładu
 • Wystąpienie wspólnika
 • Przystąpienie nowego wspólnika
 • Skutki podatkowe
 1. Zmiana udziału w zysku/stracie – zbycie ogółu praw i obowiązków
 • Skutki podatkowe