Szkolenia

Jesteś tutaj:

Ochrony danych osobowych w świetle nowelizacji przepisów krajowych oraz na gruncie ustawy o PPK. Pierwsze wyniki kontroli UODO- kto otrzymał karę, a kto jej uniknął

Informacje

Data szkolenia została ustalona na poniedziałek, 20 maja 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od ponad dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności, w tym w kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Wstęp:

 1. RODO – uwagi ogólne.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych. Omówienie kluczowych regulacji.
 3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- co zmieniła i dlaczego?
 4. Pierwsze decyzje PUODO- kto otrzymał karę, a kto jej uniknął?

ADO i procesor:

 1. Administrator danych osobowych. Współadministrowanie danymi w ramach grup kapitałowych.
 2. Podmiot przetwarzający- zakres obowiązków.
 3. Treść umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych
 4. Kiedy Administrator Danych Osobowych staje się podmiotem przetwarzającym?

Przetwarzanie danych kadrowych na gruncie RODO i przepisów krajowych po zmianie przepisów dokonanych ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
 2. Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.
 3. Możliwość zbierania informacji dotyczących: karalności, skazań, danych biometrycznych.
 4. Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy
 5. Wizerunek pracownika- identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w celach informacyjnych.
 6. Monitoring wizyjny stosowany w firmach oraz monitoring poczty elektronicznej pracownika:
 7. ZFŚS – przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zakładowego Funduszu po zmianie przepisów.
 8. Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych i ich przekazywanie do instytucji finansowej na potrzeby PPK- podstawa prawna przetwarzania, sposób uzyskiwania danych, sankcje za nieprzekazanie danych do instytucji finansowej

Obowiązki/ uprawnienia informacyjne przy przetwarzaniu danych:

 1. Jak należy wypełniać obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych- omówienie stanowiska PUODO i zmian w przepisach.
 2. Kogo dotyczy i jaki jest jego zakres?
 3. Uprawnienia informacyjne podmiotu danych- zakres

 Zabezpieczenie przetwarzanych danych. Kary administracyjne. Odpowiedzialność karna.

 1. Rodzaje zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 2. Retencja danych, a programy komputerowe, w których dane są przetwarzane.
 3. Usuwanie danych z poczty elektronicznej.
 4. Kary finansowe – za co i w jakiej wysokości?
 5. Odpowiedzialność karna – art. 266 KK- kogo dotyczy i jakie są jej przesłanki?