Szkolenia

Jesteś tutaj:

Prawo Pracy. Praktyczne Zagadnienia, Najnowsze Stanowiska.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 17 lipca 2024 09:00
Miejsce szkolenia  to Szkolenie on-line
Szkolenie poprowadzi Monika Frączek –specjalista prawa pracy - prawnik, tworzyła opracowania prawne dla MPiPS oraz Parlamentu. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka i współautorka opracowań z zakresu prawa pracy. Wieloletni wykładowca szkoleń z prawa pracy.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 450 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Szkolenie odbędzie się w formie on line w programie Clickmeeting.

Szkolenie odbędzie się „na żywo”, istnieje możliwość bezpośredniej interakcji z Wykładowcą, pytania można zadawać na bieżąco bądź za pomocą czatu, bądź ustnie.

Program szkolenia

 1. Jakie są problemy z odbywaniem badań profilaktycznych, zwolnieniami lekarskimi i szkoleniami BHP? w szczególności:
 • W jakich przypadkach można przyjąć do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy?
 • Czy można przyjąć bez badań do pracy byłego stażystę?
 • Czy jak się zatrudni pracownika tymczasowego to trzeba mu robić szkolenie BHP?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie bez badań kontrolnych?
 • Czy brak zwolnienia lekarskiego na weekend przerywa ciąg 30 dni zwolnienia lekarskiego i zwalnia z badań kontrolnych?
 • Czy należy wpisać w skierowaniu na badania profilaktyczne informację o niepełnosprawności?
 • Na jakich zasadach przeprowadza się badania osób niepełnosprawnych w celu uchylenia ograniczeń z zakresu czasu pracy?
 1. Czy trzeba zmieniać klauzule dla pracownika zatrudnionego na część etatu po wyroku TSUE?
 2. Jak poprawnie sporządzić i kiedy aktualizować informację o warunkach zatrudnienia? (zestaw stanowisk)
 3. Jakie problemy mogą pojawić się w związku z korzystaniem z urlopu wypoczynkowego? (ważne stanowiska i wyroki Sądu Najwyższego)
 • Czy trzeba „zmuszać” pracownika do wykorzystania 14 kolejnych dni wypoczynku?
 • Na jakich zasadach pracodawca może kontaktować się z pracownikiem na urlopie wypoczynkowym? Jakie są ograniczenia?
 • Jakie są skutki, jeżeli pracownik będzie pracował w trakcie urlopu wypoczynkowego?
 1. Na jakich zasadach może nastąpić zmiana warunków zatrudnienia ustalona w umowie o pracę?
 • Na jakich zasadach można na 3 miesiące w roku zmienić miejsce pracy bez wypowiedzenia zamieniającego?
 • Czy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy można zmienić miejsce pracy pracownika?
 • Czy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy można zmienić miejsce pracy pracownika?
 • Czy art. 42 § 4 Kodeksu pracy może być stosowany wobec pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Czy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy można powierzyć pracownikowi pracę niewymagającą w ogóle kwalifikacji zawodowych?
 • Na jakich zasadach pracownik sam może złożyć wniosek o zmianę niektórych warunków zatrudnienia i jak należy postępować z tym wnioskiem?
 • Jakie są skutki zaakceptowania wniosku pracownika o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Czy w razie zmiany warunków zatrudnienia na wniosek pracownika trzeba aktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
 1. Na jakich zasadach pracownik może się zwolnić z pracy i jakie obowiązki pracodawcy się z tym wiążą?
 • Jakie są problematyczne kwestie zwalniania się z powodu siły wyższej? (zestaw stanowisk)
 • Jakie są problematyczne kwestie związane ze zwolnieniem się w celach prywatnych za odpracowaniem? (zestaw stanowisk)
 • Czy pracownik może odpracować wyjście prywatne zanim wyjdzie – jakie ryzyka są z tym związane?
 • Jakie są inne problemy związane ze zwalnianiem się? (problematyka oddawania krwi, problematyka zwalniania się na święta religijne, korzystanie z urlopu okolicznościowego)
 1. Jakie problemy pojawiają się, gdy pracownik lub pracownica korzysta z uprawnień rodzicielskich? (różne stanowiska), w tym:
 • Czy można kopiować do akt orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?
 • Czy można odmówić akceptacji wniosku o łączenie przerw na karmienie?
 • Gdzie przechowywać wnioski o przerwy na karmienie?