Szkolenia

Jesteś tutaj:

Prawo Pracy 2020 Najnowsze Obowiązki i wyzwania dla Pracodawców

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 26 czerwca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, bliska odległość od dworca PKP, PKS
Szkolenie poprowadzi Daniel Pałyga -były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie doradca oraz wykładowca. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 400 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Wszelki informacje na temat szkolenia uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 502 096 967, lub 77 474 88 64

 

Program szkolenia

 1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
 • Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 • Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
 • Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
 • Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
 1. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe – z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r,
 • Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
 • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
 • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • Pytania zakazane w procesie rekrutacji
 • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
 • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 • RODO a ZFŚS
 1. Czas pracy w 2020 roku – wybrane zagadnienia
 • Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy – COVID-19
 1. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa
 • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
 • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • Wypowiedzenie umowy
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
 • Porozumienie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające
 • Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.
 1. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – zmiany dot. coronowirusa
 2. Zmiany w zakresie dokumnetacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
 • rachunek bankowy
 • przechowywanie dokumnetacji w wersji papierowej i elektronicznej
 • niszczenie dokumnetacji pracowniczej
 • tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji]
 • digitalizacja akt osobowych
 1. Zmiany w Kodeksie Pracy od 07.09.2019 r.
 • mobbing i dyskryminacja
 • wydawanie świadectw pracy
 1. Praca zdalna
 • zakres wykonywania pracy zdalnej,
 • rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
 • tajemnice służbowe, publiczne
 • mienie powierzone