Szkolenia

Jesteś tutaj:

Pracownik i Zleceniobiorca. Nowe Zasady Opłacania Składek na 2018 rok. Zasiłki Chorobowe, Macierzyńskie, Opiekuńcze.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 16 stycznia 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Częstochowa, ul. Kopernika 36, restauracja RETRO
Szkolenie poprowadzi specjaliści z ZUS Częstochowa
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Zbieg wykonywanie umowy zlecenia  lub współpracy ze zleceniobiorcą z:
 • wykonywaniem kolejnej lub kolejnych umów zlecenia;
 • wykonywaniem współpracy ze zleceniobiorcą;
 • byciem duchownym;
 • byciem posłem lub senatorem;
 • wykonywaniem pracy nakładczej;
 • wykonywaniem współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.
 1. Zbieg wykonywania więcej niż jednej umowy zlecenia z:
 • umową o pracę;
 • członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • byciem funkcjonariuszem Służby Celnej;
 • pobieraniem świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego;
 • pobieraniem wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego, lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.
 1. Zbieg wykonywanie umowy zlecenia przez osoby mające prawo do emerytury lub renty.
 2. Zbieg wykonywanie umowy zlecenia lub współpracy ze zleceniobiorcą z prowadzeniem pozarolniczej działalności.
 3. Zbieg wykonywania umowy o pracę nakładczą oraz prowadzenia pozarolniczej działalności.
 4. Zbieg wykonywania umowy o pracę nakładczą i umowy zlecenia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 5. Zbieg wykonywania umowy zlecenia i bycia członkiem rady nadzorczej.
 6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym , ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę (zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny).
 • Wybrane zagadnienia z zakresu opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .
 1. Zasady składkowania dokumentów ZUS IWA.

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich, podwyższanie zasiłków macierzyńskich, elektronizacja zwolnień lekarskich, przeliczane podstawy wymiaru świadczeń.

 1. Zasiłek chorobowy:
 • prawo do zasiłku chorobowego, wysokość, wyrównania
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia
 • dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
 • elektronizacja zwolnień lekarskich od 1.07.2017r.,
 • postępowanie z eZLA,
 1. Świadczenie rehabilitacyjne – prawo i wysokość
 2. Zasiłek opiekuńczy
 • nowe okoliczności uprawniające do zasiłku opiekuńczego
 1. Zmiany w prawie do zasiłku macierzyńskiego
 • zmiana terminu składania wniosków o urlop rodzicielski
 • praca w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • podwyższanie kwoty zasiłku macierzyńskiego od 1.01.2016r.
 1. Podstawa wymiaru świadczeń – zmiany od 1.01.2016r.
 • okres z którego ustalamy podstawę wymiaru
 • przeliczanie podstawy wymiaru
 • podstawa wymiaru dla ubezpieczonych innych niż pracownicy – zmiany od 1.01.2016r
 • zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru z uwzględnieniem najniższego wynagrodzenia
 1. Zmiany w dokumentach służących do wypłaty świadczeń.

Przykłady,  pytania i odpowiedzi.