Szkolenia

Jesteś tutaj:

Pracownicze Plany Kapitałowe. Nowe Etapy Wdrażania PPK

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 24 czerwca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, bliska odległość od dworca PKP, PKS
Szkolenie poprowadzi Karina Włodarczyk- radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od ponad dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności, w tym w kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Wszelki informacje na temat szkolenia uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 502 096 967, lub 77 474 88 64

 

 

Program szkolenia

 1. Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać, kto i kiedy musi dostosować się do nowych przepisów?
 3. Portal PPK –jaki zakres informacji tam znajdziemy.
 4. Procedura utworzenia PPK:
 5. Ile czasu potrzebne jest na wdrożenie PPK?
 6. Czym się kierować przy wyborze instytucji finansowej?
 7. Zasady konsultowania wyboru z pracownikami.
 8. Sposób dokumentowania wyboru instytucji
 9. Umowy zawierane w ramach PPK
 10. Zapisywanie uczestników do PPK- podleganie pod definicję osoby zatrudnionej oraz kryterium stażu i wieku.
 11. Wysokość wpłat do PPK- sposób ich obliczania, przekazywanie wpłat do instytucji finansowej.
 12. Preferencyjne warunki wpłaty obligatoryjnej dla najmniej zarabiających- procedura.
 13. Rezygnacja z uczestnictwa PPK –ustawowe wymogi oświadczenia o rezygnacji. Skutki złożenia rezygnacji dla pracodawcy.
 14. Deklaracje składane w PPK- deklaracja o ponownym akcesie, deklaracja wpłaty dodatkowej, deklaracja o przystąpieniu dla osób 55+- treść i skutki dla pracodawcy.
 15. Obowiązek informacyjny wobec osób zatrudnionych.
 16. Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:
 17. naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK;
 18. niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach;
 19. nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK;
20.Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.