Szkolenia

Jesteś tutaj:

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak Przygotować się do zmiany w Systemie Emerytalnym

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 26 września 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od ponad dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności, w tym w kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

I. Wstęp
1. Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać, kto i kiedy musi dostosować się do nowych przepisów?
a. Wskazanie terminów, zasad obliczania wielkości zatrudnienia;
b. Portal PPK –jaki zakres informacji tam znajdziemy.
3. Wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK:
a. Zasady podziału, naliczania oraz odprowadzania składek;
b. terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający;
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i nadzór:
d. Czym się kierować przy wyborze funduszu;
e. Jakie umowy i obowiązki należy przy tym wykonać ?
f. Zasady konsultowania wyboru z pracownikami.
II. PPK z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego:
1. Procedura utworzenia PPK.
2. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:
a) Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom;
b) Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK.
3. Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:
a) naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK;
b) niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach;
c) nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK;
4. Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.
III. PPK z punktu widzenia zatrudnionych:
1. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.
2. Jak wygląda rezygnacja z PPK?
3. Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.
4. Wypłata środków zgromadzonych w PPK- kiedy możliwa i na jakich zasadach?
5. Zwrot środków z PPK