Szkolenia

Jesteś tutaj:

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak Przygotować się do zmiany w Systemie Emerytalnym

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 12 grudnia 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od ponad dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności, w tym w kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Wstęp

 1. Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać, kto i kiedy musi dostosować się do nowych przepisów?
 3. Wskazanie terminów, zasad obliczania wielkości zatrudnienia;
 4. Portal PPK –jaki zakres informacji tam znajdziemy.
 5. Wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK:
 6. Zasady podziału, naliczania oraz odprowadzania składek;
 7. terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający;
 8. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i nadzór:
 9. Czym się kierować przy wyborze funduszu;
 10. Jakie umowy i obowiązki należy przy tym wykonać ?
 11. Zasady konsultowania wyboru z pracownikami.

PPK z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego:

 1. Procedura utworzenia PPK.
 2. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:
 3. Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom;
 4. Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK.
 5. Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:
 6. naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK;
 7. niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach;
 8. nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK;
 9. Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

PPK z punktu widzenia zatrudnionych:

 1. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.
 2. Jak wygląda rezygnacja z PPK?
 3. Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.
 4. Wypłata środków zgromadzonych w PPK- kiedy możliwa i na jakich zasadach?
 5.  Zwrot środków z PPK