Szkolenia

Jesteś tutaj:

Podatki w 2022r. Rewolucyjne Zmiany „Polskiego Ładu” – Omówienie Najważniejszych Zmian w CIT, PIT.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 5 listopada 2021 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Jakub Boberski – doradca podatkowy Wrocław, doświadczony wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 450 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
 • Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
 • W razie pytań, proszę o kontakt: 502 096 967, 77  474 88 64 lub mail: biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

CIT i PIT – projektowane zmiany od 1 stycznia 2022 r. – omówienie najważniejszych zagadnień

 1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.
 2. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku
 3. Ulga PIT dla klasy średniej – nowy mechanizm kalkulacji
 4. Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych
 5. Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”
 6. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e – uwagi ogólne
 7. Nowe preferencje podatkowe dla działalności B+R (w tym ulga na robotyzację, ulga na prototyp, zmiany w uldze B+R)
 8. Zmiany w zakresie limitów dla płatności gotówkowych
 9. Wykupienie samochodu osobowego z leasingu do majątku osobistego – nowe zasady
 10. Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 11. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy
 12. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 13. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych – omówienie wybranych zagadnień
 14. Cienka kapitalizacja / Koszty finansowania dłużnego – zmiany
 15. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła
 16. Złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych (PGK)
 17. Inne wybrane zmiany