Szkolenia

Jesteś tutaj:

Podatek VAT. Zmiany od 2020

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 17 grudnia 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Pani Monika Mucha – doradca podatkowy Wrocław, doświadczony wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

Zmiany obowiązujące od 2019 r.

 1. Zasady stosowania ulgi na złe długi w tym regulacje przejściowe i ich skutki.
 2. Modyfikacje rozliczeń bonów, voucherów, kart podarunkowych.
 3. Zmiany dotyczące kas rejestrujących obowiązujące w 2019 r.:
 1. nowe warunki i kryteria techniczne kas rejestrujących i nowe obowiązki podatników, w tym terminy wprowadzenia kas online;
 2. zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 3. nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Zmiany obowiązujące od 1 września  2019 r.

 1. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:
 2. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.

Projekty zmian

 1. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r. dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment):
 1. system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
 2. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
 3. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
 4. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
 5. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
 6. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
 7. nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
 8. nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
 9. wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
 10. split payment a transakcje w walucie obcej,
 11. split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
 12. wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT,
 13. pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie.
 14. Zmiany zaplanowane na lipiec 2019 r. projekt ustawy „likwidującej” deklaracje VAT:
 15. co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
 16. zmiana struktury JPK,
 17. wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 18. wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
 19. zakaz fakturowania (brak NIP na paragonie).
  1. Nowa matryca stawek VAT:
 20. modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
 21. wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
 22. obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.
  1. Wiążąca Informacja Stawkowa
 23. tryb wydawania,
 24. zakres ochrony,

wysokość opłaty i termin wydawania WIS.