Szkolenia

Jesteś tutaj:

Podróże Służbowe w 2018r

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 15 maja 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE ul. Krakowska 57-59,
Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy, doświadczony wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Definicja podróży służbowych
 2. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 • liczenie czasu przebywania w podróży służbowej
 • zasady dokumentowania i opisywania wydatków
 1. Koszty i rozliczanie podróży służbowych, zasady rozliczania:
 • diety
 • koszty wyżywienia
 • koszty noclegów
 • koszty transportu
 • zwrot kosztów biletów komunikacji miejscowej
 • inne wydatki
 1. Wyliczanie wartości diet
 • zasady pomniejszania diet
 • pojęcie „diety ujemnej”
 1. Przeliczanie kwot w walucie obcej przy zagranicznych podróżach służbowych,
 2. Połączenie wyjazdu prywatnego z podróżą służbową- zasady rozliczania
 3. Podróż służbowa a oddelegowanie
 4. Pozostałe koszty ponoszone za pracownika w trakcie podróży służbowej i zasady ich rozliczania:
 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej
 • koszty wiz i zezwoleń
 • koszty dodatkowych atrakcji ponoszonych w trakcie podróży
 • koszty leczenia
 • koszty bagażu osobistego
 • najem samochodu i innego sprzętu
 • inne wydatki
 1. Wyjazdy służbowe osób niebędących pracownikami.
 • Wyjazdy osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Wyjazdy osób prowadzących działalność gospodarczą
 1. Omówienie innych praktycznych przypadków związanych z podróżami służbowymi
 2. Wydatki związane z podróżą służbową, a koszty w podatku CIT
 3. Przegląd aktualnego orzecznictwa I Interpretacji Ministra Finansów
 4. Przegląd stanowisk i opinii Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej