Szkolenia

Jesteś tutaj:

Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych. Zmiany na 2018r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 2 lutego 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE ul. Krakowska 57-59,
Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy, doświadczony wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i księgowości,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Konsekwencje rozróżnienia źródeł przychodu w podatku PIT
 2. Koszty uzyskania przychodów przy stosunku pracy:
  1. Koszty zryczałtowane
  2. Koszty podwyższone
  3. Obniżanie kosztów uzyskania
  4. Koszty faktycznie poniesione
  5. Koszty przy zatrudnieniu o więcej niż jednego pracodawcy
 3. Sposób ustalania pozostałych kosztów uzyskania przychodów dla poszczególnych źródeł przychodów
 4. Działalność wykonywana osobiście
 5. Prawa autorskie
 6. Rozliczanie członków zarządu i rady nadzorczej na gruncie podatku PIT
 7. Wpływ wyroku TK na zwolnienia z podatku PIT imprez integracyjnych oraz pozostałych świadczeń- praktyczne konsekwencje.
 8. Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników):
  1. zasady stosowania przepisów o zwolnieniach.
  2. szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych. –
  3. zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT  8AR i PIT 8C.
  4. wyliczenie wartości rynkowej świadczeń nie korzystających ze zwolnienia.
 9. Wydatki pracodawcy na:
  1. imprezę integracyjną,
  2. dofinansowanie urlopów pracowniczych,
  3. świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,
  4. prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe,
  5. posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne,
  6. opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników,
  7. zapomogi pieniężne i rzeczowe,
  8. pożyczki,
  9. dokształcanie pracowników
  10. fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych.
 10. Świadczenia o charakterze symbolicznym, a przychód po stronie pracownika
 11. Świadczenia z ZFŚS
 12. Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami, w tym na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej – zasady opodatkowania.
 13. Sposób rozliczania nieodpłatnych przekazań na rzecz osób fizycznych przez Spółki w przypadku sprzedaży premiowej
 14. Podróże służbowe
  1. definicja podróży służbowej.
  2. diety i inne należność za czas podróży służbowej pracownika- aspekty kosztu podatkowego oraz zwolnienia dla osoby wykonującej podróż służbową.
  3. Ryzyko powstania tzw. diety ujemnej
  4. interpretacje i orzecznictwo  w zakresie podróży służbowej.
 15. Omówienie zmian w 2018r.
 16. przychody uzyskane z programów motywacyjnych
 17. ograniczenie wysokości wpłat podatku przez podatnika
 18. zmiana wartości kosztów ze stosunku pracy
 19. zmiana wartości kwoty wolnej od podatku
 20. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych:
 • zapomogi wypłacane z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej,
 • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • w zakresie zapomóg losowych,
 • przychody z zamian rzeczy lub praw,
 • w zakresie świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów,
 • w zakresie świadczeń otrzymywanych z ZFSŚ,
 • dla wygranych w konkursie,
 • dla dopłat do wypoczynku,
 • dla wynagrodzeń za udzielenie pomocy służbom państwowym,