Szkolenia

Jesteś tutaj:

Ochrona Danych Osobowych. Zmiany RODO od 2018r. Nowe Obowiązki ABI.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 26 kwietnia 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE, ul. Krakowska 57-59,
Szkolenie poprowadzi posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych w administracji publicznej oraz firmach. Prelegent na wielu konferencjach, autor publikacji w pismach branżowych, wykładowca akademicki, doświadczony informatyk,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Obecne i nadchodzące źródła prawa ochrony danych osobowych
  1. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
  2. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
  3. Projekt nowej ustawy
 2. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych w świetle aktualnych przepisów oraz zmiany po wejściu RODO.
  1. Dane osobowe: co jest a co nie jest daną osobową; dane wrażliwe
  2. Przetwarzanie danych
  3. Profilowanie danych
  4. Pseudonimizacja i anonimizacja danych
  5. Co to jest zbiór danych osobowych
  6. Administrator Danych Osobowych
  7. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  8. Inspektor Ochrony danych
  9. Osoba upoważniona do przetwarzania danych
  10. Organ nadzorczy
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w świetle aktualnych przepisów oraz po wejściu RODO
  1. Ogólne zasady przetwarzania danych (legalność, celowość, ograniczenia czasowe, poufność, integralność, rozliczalność)
  2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  1. Prawo do przejrzystości danych
  2. Prawo dostępu do danych
  3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  5. Prawo do przenoszenia danych
  6. Prawo do sprzeciwu
  7. Prawa związane z profilowaniem
  8. Prawo do bycia zapomnianym
 5. Obowiązki Administratora Danych osobowych
  1. Obowiązki ADO na gruncie obecnych przepisów
  2. Stosowanie mechanizmów ochrony danych
  3. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
  4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
  5. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniu
  6. Zabezpieczanie danych osobowych
  7. Ocena skutków dla ochrony danych
  8. Szacowanie ryzyka
 6. Status Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych
  1. Kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych
  2. Zadania Inspektora ochrony danych
  3. Kto może być ABI/IOD
  4. Kto nie powinien być ABI/IOD
 7. Kary za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych – obecne oraz te, które przewiduje RODO
  1. Administracyjne kary pieniężne i odszkodowanie za poniesione szkody
  2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  3. Ochrona prawna przed sądem
 8. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
  1. Dlaczego ISO 27001 może być pomocne?
  2. Określenie aktywów
  3. Określenie właścicieli systemów / osób odpowiedzialnych