Szkolenia

Jesteś tutaj:

Prawo Pracy po Zmianach Zmiany w Zakresie Przechowywania Dokumentacji Pracowniczej Planowane Nowelizacje w 2019r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na czwartek, 23 maja 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29
Szkolenie poprowadzi starszy specjalista ds. prawnych Państwowej Inspekcji Pracy
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

I. Nawiązanie stosunku pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy i innych ustaw.
1. Dopuszczalny zakres informacyjny w trakcie naboru pracownika.
2. Zmiana zakresu informacji.
II. Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – art.art. 94, 944 do 9412 oraz ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją i zmiana katalogu wykroczeń.
– art. 221 i art. 86 § 3 – zmiana podstawowych zasad sposobów wypłacania wynagrodzenia,
– art. 222 – monitoring,
– art. 223 – poczta elektroniczna
III. Rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
– do kogo mają zastosowanie nowe przepisy,
– nowy podział na części akt osobowych i ich zasób informacyjny,
– nowe obowiązki pracodawcy przy zakończeniu stosunku pracy,
– sposób prowadzenia akt: w wersji papierowej czy elektronicznej,
– zróżnicowanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej,
– warunki digitalizacji akt osobowych.
IV. Nowelizacje w zakresie:
– telepracy,
– czasu pracy a związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
– młodocianych,
– sukcesja przedsiębiorstwa należącego do zmarłej osoby fizycznej,
– szkoleń w dziedzinie bhp,
– obowiązków obsługi bhp w zakładzie pracy.
V. Planowane zmiany Kodeksu pracy w 2019r. w zakresie:
a) czasu pracy i rozliczania godzin nadliczbowych i sposobu wypłacania wynagrodzenia za taką pracę:
– bank godzin,
– czas wolny,
– postój,
– urlop bezpłatny.
b) urlopów wypoczynkowych:
– urlop zaległy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy i planowane zmiany,
– urlop na „żądanie” i planowane zmiany,
– możliwość przeniesienia zobowiązań urlopowych do kolejnego pracodawcy w świetle Kodeksu pracy, stanowiska PIP oraz orzecznictwa.
VI. Konsultacje i wyjaśnienia – różne.