Szkolenia

Jesteś tutaj:

Nowelizacja Kodeksu Pracy

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 20 listopada 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Szkolenie on-line
Szkolenie poprowadzi pracownik instytucji publicznej zajmującej się przestrzeganiem prawa pracy, doświadczony wykładowca
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 300 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Szkolenie odbędzie się on-linowo, na platformie “zoom”. Zoom – to jedna z najnowocześniejszych platform do szkoleń on-linowych. Prosta intuicyjna obsługa pozwala uczestniczyć w szkoleniu w sposób zbliżony do spotkań stacjonarnych.

Wymagania sprzętowe:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • kamera internetowa, bądź wbudowana, bądź zewnętrzna,
 • słuchawki, ewentualnie mikrofon

Każda z osób zgłoszonych na szkolenie zostanie poinstruowana jak zainstalować niezbędne oprogramowanie (oprogramowanie darmowe dla uczestników szkolenia), oraz skonfigurować sprzęt komputerowy, oraz go przetestować.

Program szkolenia

 1. Prawo pracy w czasie pandemii koronawirusa – omówienie związanych z tym zmian w prawie pracy
 • Omówienie najważniejszych aktów prawnych zmieniających prawo pracy w związku z pandemią.
 • Czy pracownik obawiający się o zakażenie koronawirusem może odmówić świadczenia pracy ?
 • Praca zdalna – najważniejsze zasady i przepisy.
 • Praca zdalna a telepraca.
 • Przestój z Kodeksu pracy i różnice pomiędzy przestojem ekonomicznym z Tarczy Antykryzysowej.
 • Jak zmienić przepisy wewnątrzzakładowe (regulaminy) na podstawie Kodeksu pracy w związku z epidemią.
 • Porozumienia wynikające z Tarczy Antykryzysowej – wymogi formalne.
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w związku z COVID1-9 – jak ustrzec się błędów.
 • Czy mogę wysłać na urlop pracownika w związku z pandemią ?
 • Ograniczenia praw pracowniczych w związku z pandemią – zmiana systemu czasu pracy, zmniejszenie odpoczynków oraz zobowiązanie do pozostania na terenie zakładu.
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp w czasie pandemii.
 • Zmiany w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z pandemią.
 • Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń związanych z COVID-19.

 

 1. Podsumowanie zmian w zakresie prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej obecnie zatrudnionych i byłych pracowników.
 • Rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty składają się na dokumentację pracowniczą.
 • Akta osobowe pracowników po zmianach.
 • Nowe elementy ewidencji czasu pracy.
 • E-teczka – możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.
 • Zakres informacji przekazywanych wraz ze świadectwem pracy.
 • Kiedy pracodawca może a kiedy powinien zniszczyć dokumentację pracowniczą.
 • Nowe zasady określenia sposobu wypłaty wynagrodzenia.

 

 1. RODO już nie takie straszne – podsumowanie dotychczasowych zmian w zakresie danych osobowych w prawie pracy.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Możliwości żądania danych szczególnie wrażliwych oraz danych biometrycznych.
 • Monitoring wizyjny, GPS, aktywności w sieci –uprawnienia pracodawcy.
 • Omówienie przykładowych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych związanych z wprowadzeniem poszczególnych form monitoringu.
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika – co powinien i co może zawierać.

 

 1. Pozostałe zmiany w prawie pracy o których warto wiedzieć.
 • Skierowania na badania lekarskie i zaliczenie ważnych badań od poprzedniego pracodawcy.
 • Dyskryminacja – rozszerzenie katalogu płaszczyzn, na których może dojść do dyskryminacji.
 • Mobbing – kiedy pracownika może pozwać pracodawcę.
 • Właściwość przemienna sądu – konsekwencje.

 

 1. Prawo pracy okiem praktyka – omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 • Dopuszczenie do pracy bez umowy o pracę, badań lekarskich i szkoleń bhp.
 • Zawieranie umów cywilnoprawych w warunkach zarezerwowanych dla umów o pracę.
 • Zawieranie umów terminowych a limity 33 miesięcy i 3 umów.
 • Kiedy możemy z tym samym pracownikiem zawrzeć ponownie umowę na okres próbny.
 • Błędy przy nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy.
 • Jak prawidłowo zmienić warunki zawartej umowy o pracę.
 • Świadectwo pracy – jak ustrzec się błędów przy jego wypełnianiu.