Szkolenia

Jesteś tutaj:

Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne. Obowiązki Płatników w 2020r. Planowane Zmiany w 2020r. Zasiłki z Ubezpieczenia Społecznego Aktualny Stan Prawny. Planowane Zmiany od 2020

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 20 grudnia 2019 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi eksperci w zakresie ZUS
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Planowane zmiany od 2020 r. do ustawy o sus min. w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 2. Obowiązki płatników w związku z nowym rokiem – ZUS IWA, ZUS ZSWA
  1. Za kogo należy złożyć,
  2. Do kiedy należy złożyć.
 3. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS – obecnie i od 2019 r.:
  1. Obowiązek odprowadzania składek a rodzaj umowy,
  2. Schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  3. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń (m.in. umowa o dzieło, zlecenie zawarta z własnym pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego; umowy zlecenia w ramach własnej działalności gospodarczej),
  4. Rozstrzyganie nietypowych zbiegów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenie
   a działalność rolnicza, bycie funkcjonariuszem czy osobą duchowną),
  5. Oświadczenie zleceniobiorcy – co powinno zawierać w zakresie podlegania
   i oskładkowania w ZUS,
  6. Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,
  7. Umowy cywilnoprawne zawarte z innym podmiotem a wykonywanie ich na rzecz własnego pracodawcy.
 4. Umowy o dzieło – cechy i różnice między umową o dzieło a umową zlecenie
  w kontekście ubezpieczeń społecznych.
 5. Kontrakt menedżerski jako wyjątek – cechy oraz jak należy oskładkować.
 6. Wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek,
 7. Zasady naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
 8. Kogo dotyczy obowiązek opłacania składek na Fundusze,
 9. Kto jest zwolniony z opłacania składek na Fundusze.

Zasiłki

 1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń – zasady ustalania prawa: 
 • wynagrodzenie chorobowe
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek macierzyński
 • świadczenie rehabilitacyjne
 1. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, w tym planowane zmiany od 2020 r.
 2. Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania – planowane zmiany od 2020 r.
 3. Zaświadczenia lekarskie  e-ZLA – zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy.
 4. Zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników: 
 • niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłków
 • składniki nieuwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłków
 • zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłku
 • składniki przysługujące do określonego terminu, a wysokość podstawy
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia za pracę
 1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy.
 2. Nadchodzące/planowane zmiany w wypłacie zasiłków od 2020 roku.