Szkolenia

Jesteś tutaj:

Naliczanie Wynagrodzeń w Praktyce

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 23 czerwca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, bliska odległość od dworca PKP, PKS
Szkolenie poprowadzi Iwona Hendel – 15 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Wszelki informacje na temat szkolenia uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 502 096 967, lub 77 474 88 64

 

Program szkolenia

1.        Praktyczne obliczanie wynagrodzenia

 • porównanie minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia
 • składniki wchodzące w skład minimum
 • wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia – składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
 • rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
 • zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca
 • wynagrodzenie za przestój
 • wynagrodzenie za pracę w przypadku gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni wolne od pracy lub tylko na dni robocze
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za nadgodziny oraz dni wolnych
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składnika wynagrodzenia przysługujące za okres choroby pracownika i pobierania przez niego zasiłków
 • wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika – osoby uprawnione i sposób rozliczenia
 • analiza trudnych przypadków
 1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych
 • zakres przedmiotowy ulgi
 • rodzaj dochodów  podlegających zwolnieniu
 • limit objęty zwolnieniem w roku 2020
 • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika
 • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT
 • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT
 • zakres informacji wykazywanych w PIT-11
 • wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia
 1. Skala i progi podatkowe w 2020 roku
 • potrącanie stawki podatku 17 %
 • pobór zaliczek na podatek w 2020 roku
 • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek
 • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek
 • przekroczenie progu podatkowego w trakcie roku kalendarzowego, zaliczka na podatek w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego – zmiany od1.01.2020r
 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy niskich dochodach
 1. PPK – rozliczanie składek
 • wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
 • naliczania wynagrodzenia uczestnika
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla instytucji finansowych,
 • potrącenia z wynagrodzenia a składki PPK
 • wykazywanie na dokumentach rozliczeniowych korygowanych składek PPK
 • opodatkowanie składek finansowanych przez pracodawcę
 • wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego a kiedy podatek ryczałtowy
 • zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku
 • sankcje dla pracodawcy za błędy przy realizacji obowiązków związanych z PPK
 1. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku
 • rozliczenie świadczeń pracowniczych wyłączonych ze składek na ubezpieczenia społeczne i podatku (odprawy i odszkodowania, finansowanie pakietów opieki medycznej, pakietów sportowych, ubezpieczeń grupowych, ekwiwalenty za pranie odzieży i buty robocze, ryczałt za używanie samochodu służbowego i prywatnego, świadczenia związane z chorobą)
 • interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje