Szkolenia

Jesteś tutaj:

Naliczanie Wynagrodzeń w Praktyce

Informacje

Data szkolenia została ustalona na środa, 24 stycznia 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE ul. Krakowska 57-59,
Szkolenie poprowadzi od 14 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, gdy pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek lub przychody nieoskładkowane – nowe stanowisko ZUS
 2. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
 3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
 4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 5. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia – zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem zmian w zakresie wynagrodzeń przy umowach zlecenia
 6. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 10. Kiedy premię można traktować jako premię uznaniową a kiedy jako nagrodę?
 11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy? – nowe stanowiska w zakresie ustalania podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
  • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wpływ udzielenia czasu wolnego i dnia wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
 15. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy) – nowe stanowiska
 16. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i podwyższone koszty uzyskania przychodu, zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku, nowa ulga podatkowa a wpływ na naliczenie zaliczki na podatek
 17. Pytania i dyskusja