Szkolenia

Jesteś tutaj:

Naliczanie Wynagrodzeń w Praktyce

Informacje

Data szkolenia została ustalona na poniedziałek, 27 kwietnia 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Iwona Hendel – 15 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Minimalne wynagrodzenie
 • porównanie minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia
 • składniki wchodzące w skład minimum
 • wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia – składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności z różnych przyczyn
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • analiza trudnych przypadków
 1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych
 • zakres przedmiotowy ulgi
 • rodzaj dochodów  podlegających zwolnieniu
 • limit objęty zwolnieniem w roku 2020
 • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika
 • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT
 • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT
 • zakres informacji wykazywanych w PIT-11
 • wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia
 1. Skala i progi podatkowe w 2020 roku
 • potrącanie stawki podatku 17 %
 • pobór zaliczek na podatek w 2020 roku
 • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek
 • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek
 • przekroczenie progu podatkowego w trakcie roku kalendarzowego, zaliczka na podatek w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego – zmiany od1.01.2020r
 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy niskich dochodach
 1. Druki ZUS i PIT w 2020 roku
 2. PPK – rozliczanie składek
 • wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
 • naliczania wynagrodzenia uczestnika
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla instytucji finansowych,
 • potrącenia z wynagrodzenia a składki PPK
 • wykazywanie na dokumentach rozliczeniowych korygowanych składek PPK
 • opodatkowanie składek finansowanych przez pracodawcę
 • wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego a kiedy podatek ryczałtowy
 • zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku
 • sankcje dla pracodawcy za błędy przy realizacji obowiązków związanych z PPK
 1. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze
 2. Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje