Szkolenia

Jesteś tutaj:

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 25 maja 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, biurowiec Stalexport, ul. Mickiewicza 29,
Szkolenie poprowadzi od 14 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 390 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych.
 2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 3. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim.
 4. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń.
 5. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 6. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu.
 7. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy).
 8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
 9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 10. Premia uznaniowa a nagroda.
 11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:
  1. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  2. Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
  3. Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
  4. Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę,
  5. Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  1. Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych,
  2. Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  1. Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia,
  2. Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,
  3. Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia,
  4. Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika,
  5. Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto.
 15. Pytania i dyskusja