Szkolenia

Jesteś tutaj:

Lista Płac w 2020r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na poniedziałek, 20 kwietnia 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE, ul. Krakowska 57-59
Szkolenie poprowadzi Monika Cieślak – prawnik, doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 16 lat, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac i optymalizacją kosztów zatrudnienia, autor i współautor kilkuset publikacji, w tym książkowych.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Wynagrodzenie minimalne w 2020 r.
  • Zmiany w liście płac związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego
   • Wynagrodzenie zasadnicze
   • Dodatek stażowy a wynagrodzenie minimalne
   • Dodatek za pracę w porze nocnej
   • Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na praktykę absolwencką
   • Kwoty wolne od potrąceń
   • Inne składniki wynagrodzenia związane z wynagrodzeniem minimalnym
 1. Umowa zlecenie – nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej
  • Jak stosować regulacje związane z minimalną stawką godzinową
  • Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzenia od 1.1.2020r.
  • Wyjątki od zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia
 2. Podatki w 2020 r.
  • Zwolnienie z podatku dla młodych do 26 r.ż.
  • Skala podatkowa i kwota wolna od podatku w 2020 r.
  • Koszty uzyskania przychodów w 2020 r.
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. – opodatkowanie świadczeń pracowniczych w najnowszych interpretacjach
  • Nowe zwolnienia w podatku dochodowym w 2020 r.
  • Limit 50% kosztów uzyskania przychodów – zasady zastosowania od 1 stycznia 2020 r.
  • Od kiedy stosujemy oświadczenia podatkowe o podwyższonych kosztach uzyskania, uldze podatkowej, inne?
  • Samochód służbowy do użytku prywatnego – czy orzecznictwo sądowe zmieni stanowisko fiskusa?
 3. Składki ZUS w 2020 r.
  • Wysokość składek i nowe limity w 2020
  • Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w 2020 r.
  • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców w 2020 r.
  • Umowa zlecenia, umowa o dzieło – definicje kodeksowe
  • Orzecznictwo sądowe a kontrole ZUS
  • Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy a zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
 4. Pracownicze plany kapitałowe
  • Założenia i zasady PPK
  • Podstawowe definicje
  • Umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie PPK
  • Wpłaty do PPK, zasady obliczania i potrącania wpłat
  • Kiedy powstaje przychód z wpłat pracodawcy – w momencie naliczenia wpłat czy wpłaty do PPK?
  • Terminarz wprowadzenia PPK
  • Obowiązki podmiotów zatrudniających
  • Sankcje karne
 5. Potrącenia na liście płac w 2020 r.
  • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • Potrącenia z zasiłków – nowa kwota wolna od potrąceń
  • Potrącenia ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
  • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 6. Najnowsze orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń
 7. Premia uznaniowa w podstawach: zasiłkowej i urlopowej
 8. Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje.
 9. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze