Szkolenia

Jesteś tutaj:

Czas Pracy Kierowców. Wykonywanie Transportu Drogowego w 2018r.

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 23 stycznia 2018 09:00
Miejsce szkolenia  to Opole, hotel MERCURE ul. Krakowska 57-59,
Szkolenie poprowadzi specjalista ds. prawnych PIP Opole
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 370 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie faksem pod następujący numer: 77 474 88 64, lub mailem biuro@emmconsulting.com.pl

Program szkolenia

 1. Źródła prawa:
 2. Ustawa o czasie pracy kierowców;
 3. Ustawa Kodeks pracy;
 4. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85;
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego;
 6. Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR);
 7. Ustawa o transporcie drogowym;
 8. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych.
 9. Zagadnienia dotyczące ważenia pojazdów
 10. Podstawowe zagadnienia z zakresu czasu pracy kierowców:
  1. Pojęcie czasu pracy kierowcy;
  2. Rodzaje aktywności kierowcy zaliczane do czasu pracy;
  3. Dyżur, „gotowość do pracy” oraz „pozostawanie w dyspozycji”;
  4. „Doba” i „tydzień” przy rozliczaniu czasu pracy kierowców;
  5. Odpoczynek dobowy i tygodniowy (odpoczynek regularny, przerywany i skrócony);
  6. Przerwy na odpoczynek w „czasie pracy” oraz obowiązkowe przerwy w „prowadzeniu pojazdu”, czyli jak pogodzić przepisy krajowe i unijne.

11. Praktyczne zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców.