Szkolenia

Jesteś tutaj:

BDO – Baza Danych o Odpadach w 2020r. Klasyfikacja Odpadów – Warsztaty Praktyczne

Informacje

Data szkolenia została ustalona na piątek, 26 czerwca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Katowice, ul. Mickiewicza 29, biurowiec Biuro Centrum
Szkolenie poprowadzi Sabina Kościsz - Ekspert ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej.
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 420 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

Wszelki informacje na temat szkolenia uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 502 096 967 lub 77 474 88 64

Program szkolenia

 1. Przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce, w tym odpadami komunalnymi – przypomnienie.
 2. Baza danych o odpadach po 1 stycznia 2020 r.:
 • co to jest BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) i jaką pełni funkcję,
 • podmioty, które podlegają wpisowi w BDO, zakres działalności wymagający wpisu do BDO,
 • rejestracja w BDO, aktualizacja wniosku „krok po kroku”,
 • moduł ewidencja odpadów: karta przekazania odpadów KPO, karta ewidencji odpadów KE – zasady sporządzania,
 • generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad,
 • potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,
 • wycofanie KPO,
 • kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO,
 • wystawienie karty przekazania odpadu komunalnego (KPOK) w przypadku przekazywania   odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej,
 • uzupełnianie karty ewidencji odpadów oraz karty ewidencji odpadów komunalnego,
 • transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów,
 • powiązanie KPO i KEO,
 • czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
 • zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO.
 1. Klasyfikacja odpadów – praca z katalogiem odpadów-warsztaty.
 2. Ewidencja odpadów – wybrane studia przypadku:
 • pełna ,uproszczona, zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów,
 • kto, w jakich przypadkach i jak długo może prowadzić ewidencje odpadów w wersji tradycyjnej (papierowej).
 1. Sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
 • zmiany obowiązujących terminów.
 1. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
 • obowiązujące przepisy, a praktyka.
 1. Wyższe sankcje w gospodarce odpadami, a kontrole WIOŚ – studia przypadku.
 2. Krajowa Baza Emisji Zanieczyszczeń do Powietrza –KOBiZE.
 • jakich podmiotów gospodarczych dotyczy,
 • terminy rejestracji i raportowania,
 • jak przeprowadzić proces rejestracji – praktyczne warsztaty rejestracji w krajowej bazie,
 • kary za brak raportu czy tylko upomnienie?
 • sporządzanie elektronicznego raportu „krok po kroku”.