Szkolenia

Jesteś tutaj:

Szkolenie on-line. Delegowanie Pracowników w 2020

Informacje

Data szkolenia została ustalona na wtorek, 14 lipca 2020 09:00
Miejsce szkolenia  to Szkolenie on-line
Szkolenie poprowadzi Daniel Pałyga – były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie doradca oraz wykładowca. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
Cena uczestnictwa w szkoleniu to 290 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,

W dniu 14.07.2020 – odbędzie się szkolenie stacjonarne, jednak jest możliwość uczestnictwa w zajęciach w wersji on-line. Szkolenie będzie transmitowane, zachowany zostanie bezpośredni kontakt z wykładowcą. Będzie możliwość zadawania pytań, oraz interaktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa. W razie pytań proszę o kontakt – 502 096 967

Program szkolenia

Wymagania:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • kamera internetowa, bądź wbudowana, bądź zewnętrzna,
 • słuchawki, ewentualnie mikrofon

Zalety:

W szkoleniu można uczestniczyć w dowolnym miejscu.

Możliwość interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu, jeżeli posiadacie Państwo kamerę wbudowaną w komputer przenośny lub kamerę zewnętrzną, będzie możliwość komunikowania się bezpośrednio z wykładowcą, oraz uczestnikami szkolenia, bezpośrednio przez kamerę, oraz przez chat.

Ograniczona liczba uczestników.

Szkolenie zostanie podzielone na sesje treningowe, po każdej z nich będzie możliwość zadawania

Każda z osób zgłoszonych na szkolenie zostanie poinstruowana jak zainstalować niezbędne oprogramowanie (darmowe dla uczestników szkolenia), oraz skonfigurować sprzęt komputerowy, oraz go przetestować.

Następnie przed wyznaczoną godziną szkolenia, dostaniecie Państwo smsem, luba mailem dane do logowania do platformy szkoleń on-line, oraz wraz z pracownikiem przetestujecie Państwo ustawienia sprzętu.

Program Szkolenia:

 1. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
 2. status osób przebywających do RP celem wykonywania pracy
 3. osoby/pracownicy zwolnienie z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
 4. kategorie pracowników od których będzie wymagane zezwolenie na pracę
 5. pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP
 6. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP
 7. status prawny Agencji Zatrudniania uprawniający do wykonywania tego rodzaju usług w Polsce
 8. wymogi prawne dotyczące pracowników tymczasowych oddelegowanych do Polski
 9. różnice pomiędzy wykonywaniem usług pracy tymczasowej, a świadczenia usług gospodarczych dla podmiotów na terenie RP
 10. zmiana w statusie pracownika tymczasowego wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę, a umowy cywilnoprawnej
 11. Ustalanie statusu podmiotu delegującego na teren RP w zakresie uznania go za podmiot delegujący
 12. miejsce prowadzenia przeważającej działalności ekonomicznej,
 13. prowadzenie naboru i administracyjnych obowiązków dot. zatrudniania oddelegowanych pracowników,
 14. ustalenie właściwego ustawodawstwa do stosowania ubezpieczeń społecznych dla delegowanych pracowników,
 15. charakter świadczonej działalności na terenie RP,
 16. zapewnianie transportu, wyżywienia i zakwaterowania przez podmioty delegujące,
 17. Zakres obowiązków jakie musi zapewnić podmiot delegujący na teren RP
 18. zgłoszenie faktu delegowania do Głównego Inspektoratu Pracy
 19. zakres i forma informacji wymaganych przy zgłoszeniu do GIP,
 20. terminy dokonania zmiany w zgłoszeniach dot. delegowanych pracowników
 21. normy i wymiar czasu pracy,
 22. okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 23. wymiar urlopu wypoczynkowego,
 24. ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym,
 25. ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku),
 26. bezpieczeństwo i higienę pracy,
 27. ochronę pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
 28. wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko,
 29. przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w 11² i art. 11³ Kodeksu pracy,
 30. wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.
 31. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
 32. kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
 33. kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 34. kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego,
 35. zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny.

Zatrudnianie poza teren RP

 1. Wymogi dotyczące zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych do wykonywania pracy poza RP
 2. Właściwość zapisów umowy
 3. Swoboda wyboru rozwiazan prawnych zawartych w umowach
 4. ograniczenia co do zapisów
 5. Realizacja dyrektywy 96/71/WE
 6. możliwość zastosowania dyrektywy
 7. obowiązki pracodawcy w zakresie delegowania do pracy poza RP
 8. obowiązywanie zapisów zgodnych z Prawem Polskim w innych krajach
 9. mechanizm zasady korzyści
 10. zasady dotyczące minimalnego wynagrodzenia
 11. różnice pomiędzy oddelegowaniem a podróż służbową poza RP
 12. znaczenie dyrektywy 2014/67/WE
 13. Nowe obowiązki od 30 lipca 2020 r. – dyrektywa 2018/957/UE
 14. zmiany dotyczące :
  – maksymalnego okresu delegowania,
  – stosowania układów zbiorowych pracy zgodnie z prawem lokalnym
  – zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
  – wymagania nałożone na pracowników tymczasowych i agencje zatrudnienia
 15. warunki zapewniania przez pracodawcę pracownikom delegowanym zakwaterowania oraz zwrotów kosztów podróży służbowych
 16. stosowanie zasady dot. równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania